Alternativa behandlingar

Last modified date

Eftersom MS har så många olika symptom och varje patient upplever sjukdomen på sitt eget unika sätt är det viktigt att hitta de bästa behandlingsmetoderna. Medan läkemedel eller stamcellsbehandlingar kan ge mycket goda resultat för den rent fysiska aspekten av sjukdomen, finns det även andra sätt att hjälpa den drabbade på. Det finns till exempel mycket som tyder på att cannabis kan hjälpa MS-patienter att koppla av både fysiskt och psykiskt, och att meditation, mindfulness och yoga kan öka livskvaliteten avsevärt.

Studier har också visat att patienter med ett socialt nätverk, många intressen och en allmänt positiv livsattityd ofta får bättre resultat av sin behandling. Att känna sig behövd, att inte vara en börda för andra och att sätta mål i livet gör det lättare för den drabbade att tackla sjukdomens olika motgångar. Här krävs en balansgång mellan god vård och så stor autonomi som möjligt, och det är därför som det ibland är lättare för en patient att umgås med personer i samma sits än med familj och vänner.

Det kommer hela tiden nya rön och resultat som har med MS att göra, och när det gäller neurologiska sjukdomar är det balansen som är nyckeln till framgång. Att ta till annorlunda hjälpmedel vid sidan av de traditionella behandlingsmetoderna är därför väl värt att undersöka.

ivadmin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment