Nya rön

Last modified date

Det pågår ständigt forskning om MS och sedan sjukdomens upptäckt för 200 år sedan har det hänt mycket. Även om det fortfarande finns många obesvarade frågor görs det konstanta framsteg både när det kommer till behandlingsmetoderna och kunskaperna om hur sjukdomen orsakas.

Återhämtning efter skov

En av de stora upptäckterna på senare år har att göra med kroppens egen förmåga att reparera sig. Förr rådde uppfattningen att skadade celler inte kan återhämta sin fulla kapacitet men idag ser den bilden annorlunda ut. Forskning på möss har varit praxis sedan länge och många kunskaper fram till idag har baserat sig på den. Nya metoder har gjort det möjligt att studera mänskliga celler i mycket större utsträckning och här har det visat sig att gamla celler som klarat en attack faktiskt kan byggas upp igen och fortsätta producera viktiga ämnen som myelin. Det är med andra ord skillnad på hur djurs och människors celler fungerar. För MS innebär detta att en patient som till exempel haft ett svårt skov åtminstone delvis kan återfå funktioner som tidigare betraktades som helt förlorade.

Tidiga behandlingar

För att återhämtningen ska bli så optimal som möjligt är det viktigt att den MS-drabbade får en ganska aggressiv behandling på ett tidigt stadium. Enkelt uttryckt är målet att stärka cellerna så pass mycket att de klarar av att överleva framtida attacker. En cell som dött kan aldrig komma tillbaka, men en svårt skadad eller gammal cell kan däremot få nya krafter med hjälp av ett bra försvar.

ivadmin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment